Pedagogi

En stark pedagogisk grund är viktigt för att små barn ska kunna förtså och lära sig av våra barnprogram. Därför utvecklar vi många av våra barnprogram i samarbete med förkolepedagoger.

Förstående

Vi förstår utmaningarna som en föräldrer möter under småbarnsåren. Vi vill hjälpa till i den ibland pressade vardagen som möter föräldrarna de första åren.

Värdegrund

Det är viktigt att lära sig skriva och räkna, men det är ännu viktigare att lära sig vara en god kompis. Därför fokuserar vi många av våra program på att bygga upp en positiv och inkluderande värdegrund.

Könsneutralt

Ett barn ska ha frihet att utvecklas i den riktning den finner bäst utan att bli begränsad av onödiga könsroller. Alla våra barnprogram är därför helt könsneutrala.

 
 
 
Niklas Malmqvist

Grundare & VD

Email: niklas@babyloonz.com

Vanja Wikström

Medgrundare & Marknadschef

Email: vanjawikström@gmail.com

Daniel Persson

Styrelseordförande

 

© 2020 Lekis AB