Små barn i fokus

Lekis är ett produktionsbolag som skapar barnprogram och appar för små barn. Vi grundades 2014 av Niklas Malmqvist och Vanja Wikström och har sedan starten lanserat ett flertal barnprogramskoncept som nu blivit en självklar del i många föräldrar och små barns liv.

Det som gör våra barnprogram unika är vårt fokus på att skapa en produkt som är speciellt anpassad för små barn och dess utveckling och samtidigt tilltala föräldrarna som i många fall söker en hjälpande hand under småbarnsåren. Alla våra varumärken har en stark värdegrund och tydliga riktlinjer som guidar skapandeprocessen. 

LEKIS AB

Org#     556944-5819

Adress: Tjärhovsgatan 42

               116 28 Stockholm

Våra riktlinjer

Att skapa barnprogram och varumärken för små barn är en väldigt rolig utmaning och ett stort ansvar som vi tar på fullaste allvar! Eftersom små barn tolkar verkligheten på ett unikt och opåverkat sätt så krävs det att ett barnprogrammen också byggs upp på ett alldeles unikt sätt. Våra produktioner följer tydliga riktlinjer som gör att små barn kan följa med i handlingen utan snabba klipp och störande ljud. Vi vill även främja en tydlig inkluderande värdegrund och samtidigt erbjuda en hjälpande hand för föräldrar under de ofta krävande småbarnsåren.

Pedagogi

En stark pedagogisk grund är viktigt för att små barn ska kunna förtså och lära sig av våra barnprogram. Därför utvecklar vi många av våra barnprogram i samarbete med förkolepedagoger.

Förstående

Vi förstår utmaningarna som en föräldrer möter under småbarnsåren. Vi vill hjälpa till i den ibland pressade vardagen som möter föräldrarna de första åren.

Värdegrund

Det är viktigt att lära sig skriva och räkna, men det är ännu viktigare att lära sig vara en god kompis. Därför fokuserar vi många av våra program på att bygga upp en positiv och inkluderande värdegrund.

Könsneutralt

Ett barn ska ha frihet att utvecklas i den riktning den finner bäst utan att bli begränsad av onödiga könsroller. Alla våra barnprogram är därför helt könsneutrala.

© 2020 Lekis AB