Våra riktlinjer

Att skapa barnprogram och varumärken för små barn är en väldigt rolig utmaning och ett stort ansvar som vi tar på fullaste allvar! Eftersom små barn tolkar verkligheten på ett unikt och opåverkat sätt så krävs det att ett barnprogrammen också byggs upp på ett alldeles unikt sätt. Våra produktioner följer tydliga riktlinjer som gör att små barn kan följa med i handlingen utan snabba klipp och störande ljud. Vi vill även främja en tydlig inkluderande värdegrund och samtidigt erbjuda en hjälpande hand för föräldrar under de ofta krävande småbarnsåren.

Pedagogi

En stark pedagogisk grund är viktigt för att små barn ska kunna förstå och lära sig av våra barnprogram. Därför utvecklar vi många av våra barnprogram i samarbete med förkolepedagoger.

Förstående

Vi förstår utmaningarna som en förälder möter under småbarnsåren. Vi vill hjälpa till i den ibland pressade vardagen som möter föräldrarna de första åren.

Värdegrund

Det är viktigt att lära sig skriva och räkna, men det är ännu viktigare att lära sig vara en god kompis. Därför fokuserar vi våra program på att bygga upp en positiv och inkluderande värdegrund.

Könsneutralt

Ett barn ska ha frihet att utvecklas i den riktning den finner bäst utan att bli begränsad av onödiga könsroller. Alla våra barnprogram är därför helt könsneutrala.

© 2020 Lekis AB